Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen

De website wordt verbouwd

Een project in ontwikkeling


Beknopte weergave van boeken en voordrachten van Rudolf Steiner.

“Het werk van Rudolf Steiner is zo ongelooflijk nieuw. We staan nog helemaal aan het begin.”


Lees het projectplan


“Het werk van Rudolf Steiner is zo ongelooflijk nieuw. We staan nog helemaal aan het begin.” Dit zei Steffen Schneider, de bedrijfs-leider van Hawthorne Valley Farm (New York) tijdens een werkgroep in Dornach. Ik kon dat beamen. De visie om vanuit individualiteit naar een (agrarisch) bedrijf te kijken, het concept van de persoonlijke moraliteit uit de Filosofie der Vrijheid, het besef dat in een wereldeconomie iedereen van iedereen afhankelijk is; het zijn voorbeelden van vernieuwingen die Steiner ingezet heeft en die nog steeds als vernieuwend kunnen gelden.

Een collega van me, die al vele jaren in antroposofisch onderzoek en onderwijs werkzaam is, onthulde me onlangs dat ze “… nog nooit een letter van hem gelezen heeft.” Dat is jammer want ze zet zichzelf daarmee op achterstand. Steiner heeft zijn denkbeelden vaak heel praktisch uitgewerkt en een logisch te volgen onderbouwing gegeven.

Steiners geschreven werken en zijn voordrachten zouden moeilijk te lezen zijn. Dat bezwaar is haast onontkoombaar, omdat zijn streven naar culturele vernieuwing een strikt denken, in overeenstemming met de werkelijkheid, aan de basis stelt. Wie niet heel precies wil meedenken haakt af. Toch is de keerzijde van dat “moeilijke” een ongeëvenaarde precisie in de formuleringen en een groot kunstenaar-schap in de didactiek om radicaal nieuwe ideeën neer te zetten.

Die ongeëvenaarde precisie en dat kunstenaarschap wil het project “Steiner in essentie” voor meer mensen toegankelijk maken: voor antroposofen die nooit een letter van hem lezen en voor anderen die - bijvoorbeeld vanuit hun vak- interesse hebben in bepaalde aspecten van de antroposofie.

De opbrengst van het project zal bestaan uit:

Luc Ambagts