Steiner in Essentie

Beknopte weergave van boeken en voordrachten van Rudolf Steiner.

Waarom Steiners werk beknopt weergeven?

“Het werk van Rudolf Steiner is zo ongelooflijk nieuw. We staan nog helemaal aan het begin.” Dit zei Steffen Schneider, de bedrijfs-leider van Hawthorne Valley Farm (New York) tijdens een werkgroep in Dornach. Ik kon dat beamen. De visie om vanuit individualiteit naar een (agrarisch) bedrijf te kijken, het concept van de persoonlijke moraliteit uit de Filosofie der Vrijheid, het besef dat in een wereldeconomie iedereen van iedereen afhankelijk is; het zijn voorbeelden van vernieuwingen die Steiner ingezet heeft en die nog steeds als vernieuwend kunnen gelden.

Een collega van me, die al vele jaren in antroposofisch onderzoek en onderwijs werkzaam is, onthulde me onlangs dat ze “… nog nooit een letter van hem gelezen heeft.” Dat is jammer want ze zet zichzelf daarmee op achterstand. Steiner heeft zijn denkbeelden vaak heel praktisch uitgewerkt en een logisch te volgen onderbouwing gegeven.

Steiners geschreven werken en zijn voordrachten zouden moeilijk te lezen zijn. Dat bezwaar is haast onontkoombaar, omdat zijn streven naar culturele vernieuwing een strikt denken, in overeenstemming met de werkelijkheid, aan de basis stelt. Wie niet heel precies wil meedenken haakt af. Toch is de keerzijde van dat “moeilijke” een ongeëvenaarde precisie in de formuleringen en een groot kunstenaarschap in de didactiek om radicaal nieuwe ideeën neer te zetten.

Die ongeëvenaarde precisie en dat kunstenaarschap wil het project “Steiner in essentie” voor meer mensen toegankelijk maken: voor antroposofen die nooit een letter van hem lezen en voor anderen die – bijvoorbeeld vanuit hun vak – interesse hebben in bepaalde aspecten van de antroposofie.

Luc Ambagts

Opbrengst van dit project

  • Een reeks van negen publicaties waarin een boek of voordrachten-reeks in beknopte vorm weergegeven wordt, aangevuld met praktijkervaringen van mensen die het beschrevene in hun beroep toepassen;
  • Een netwerk van mensen die het werk van Rudolf Steiner opnieuw bestuderen;
  • Voorbeelden voor de ondersteuning van culturele vernieuwing door inzichten vanuit de antroposofie
  • Voorbeelden voor de ontwikkeling van vakmanschap in de economie, pedagogie, geneeskunde, landbouw en natuurwetenschap.

Het complete projectplan.

De geselecteerde werken.

Het prototype.

De voordracht die Rudolf Steiner in Karlsruhe hield op 1 maart 1913 dient als prototype voor het project. Alle projectonderdelen komen bij de bewerking daarvan aan bod:
1. Toelichting op de voordracht en de omstandigheden waaronder die gehouden werd
2. Voorbeelden waartoe de voordracht geleid heeft, of waartoe die zou kunnen leiden
3. Karakterisering van de inhoud
4. Beknopte samenvatting
5. Weergave van de inhoud
6. Weergave van de inhoud in citaten
7. De kern
8. De essentie als handeling weergegeven

De werktitel van het prototype is Geest natuur leven.

Essentie als handeling

De werkwijze om de essentie van een betoog als een handeling weer te geven – en dus niet als een gedachte – is voor het eerst ontwikkeld aan de hand van het artikel “Het Boze”, van Christine Gruwez.

Steun dit project

De voortgang van het project is afhankelijk van de financiële mogelijkheden die donateurs sponsors en subsidiegevers bieden. Wil je het project verder helpen, door het bekend te maken, door mee te denken en doen, of door het financieel te steunen? Kijk dan op de pagina Steun dit project.