Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen

Je wilt Steiner lezen, maar je komt er nooit aan toe? Hoe zou je het vinden om de belangrijkste werken van Rudolf Steiner als samenvatting te kunnen lezen, met daarbij voorbeelden van praktische toepassingen?

Steiner in essentie werkt aan een beknopte weergave van boeken en voordrachten van Rudolf Steiner: met voorbeelden uit de praktijk én een vertaling naar acties om in je eigen werk toe te passen.

Actueel: Wetenschap van de geheimen der ziel

De coronacrisis heeft een duistere kant in de robuuste maatregelen die de regering treft. Maatregelen die de eigen verantwoordelijkheid en de zelfbeschikking van mensen resoluut wegschuiven. Zo'n duistere kant verschijnt vaak als er tegelijkertijd sprake is van heel veel licht. Dat licht vraagt om een spiritueel antwoord van de mensen. Dat is de reden om het werk aan de samenvatting van Wetenschap van de geheimen der ziel met voorrang op te pakken. Lees verder >>


Steinerinessentie als project

Het project Steinerinessentie is belangrijk want:

Het is nieuw

“Het werk van Rudolf Steiner is zo ongelooflijk nieuw. We staan nog helemaal aan het begin.” Dit zei Steffen Schneider, de bedrijfs-leider van Hawthorne Valley Farm (New York) tijdens een werkgroep in Dornach. Ik kon dat beamen. De visie om vanuit individualiteit naar een (agrarisch) bedrijf te kijken, het concept van de persoonlijke moraliteit uit de Filosofie der Vrijheid, het besef dat in een wereldeconomie iedereen van iedereen afhankelijk is; het zijn voorbeelden van vernieuwingen die Steiner ingezet heeft en die nog steeds als vernieuwend kunnen gelden.

Het is handig

Een collega van me, die al vele jaren in antroposofisch onderzoek en onderwijs werkzaam is, onthulde me onlangs dat ze “… nog nooit een letter van hem gelezen heeft.” Dat is jammer want ze zet zichzelf daarmee op achterstand. Steiner heeft zijn denkbeelden vaak heel praktisch uitgewerkt en een logisch te volgen onderbouwing gegeven.

Het is een waagstuk

Steiners geschreven werken en zijn voordrachten zouden moeilijk te lezen zijn. Dat bezwaar is haast onontkoombaar, omdat zijn streven naar culturele vernieuwing een strikt denken, in overeenstemming met de werkelijkheid, aan de basis stelt. Wie niet heel precies wil meedenken haakt af. Zijn boeken en voordrachten hebben ‘expres’ een doorwrochte stijl. Een intellectuele samenvatting van het werk loopt zeker het gevaar de essentie te missen, het kind met het badwater weg te gooien. De keerzijde van het “moeilijke” van Steiner is een ongeëvenaarde precisie in de formuleringen en een groot kunstenaarschap in de didactiek om radicaal nieuwe ideeën neer te zetten.

Het is een oplossing

Het is nooit de bedoeling geweest dat de ideeën alleen maar ideeën zouden blijven. Antroposofie is een oproep aan het werk te gaan. Juist die oproep kan als essentie uit de teksten te voorschijn gehaald worden. Dat is een oplossing voor antroposofen die nooit een letter van Steiner lezen en voor anderen die vanuit hun vak interesse hebben in een bepaald aspect van de antroposofie.

De Essentie van het project

De essentie van het project is om gedachten en opvattingen uit de antroposofie als een ‘oproep tot actie’ weer te geven. Deze werkwijze om de essentie van een betoog als een handeling weer te geven – en dus niet als een gedachte – is voor het eerst ontwikkeld aan de hand van het artikel “Het Boze”, van Christine Gruwez.

Publicaties

De voordracht die Rudolf Steiner in Karlsruhe hield op 1 maart 1913 dient als prototype voor het project: Geest natuur leven.

De landbouwcursus is het eerste deelproject waarin alle onderdelen van het beknopt weergeven aan bod komen:

  • Toelichting op de voordracht en de omstandigheden waaronder die gehouden werd
  • Voorbeelden waartoe de voordracht geleid heeft, of waartoe die zou kunnen leiden
  • Beknopte weergave van de inhoud
  • De essentie als handeling weergegeven

Theosofie, een van de vroege basiswerken van de antroposofie, is als samenvatting beschikbaar, met korte teksten daarbij als toelichting of illustratie. Naar aanleiding van de cursus over het boek is voor elk hoofdstuk een actie geformuleerd.

Van Waarnemen en Denken (Grundlinien…, GA2) is nu een samenvatting beschikbaar in het Engels: The Science of Knowing.

Overige publicatie en publicaties in voorbereiding.

Steun dit project

De voortgang van het project is afhankelijk van de financiële mogelijkheden die donateurs sponsors en subsidiegevers bieden. Wil je het project verder helpen, door het bekend te maken, door mee te denken en doen, of door het financieel te steunen? Bepaal dan de hoogte van je bijdrage en maak het bedrag over op
IBAN: NL65TRIO 0197733174
ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.

Met dank aan Suzanne van Wezel.

Voor wie niet kan wachten

Friedwart Husemann schreef het boek: Rudolf Steiners Schriften in 50 kurzen Porträts. Rudolf Steiner's geschriften en een selectie van zijn essays worden hier gepresenteerd in 50 korte portretten. Zelfs kenners van de antroposofie zullen in dit boek iets nieuws leren: 'De filosofie van de vrijheid' als constitutief element van de hele antroposofie, 'Haeckel en zijn tegenstanders' als knooppunt van Rudolf Steiner's ontwikkeling. Met veel verwijzingen naar de huidige stand van het onderzoek en de hedendaagse geschiedenis laat het boek zien dat antroposofie actueler is dan ooit.

Contact

Steiner in Essentie
Luc Ambagts
Van Duijvenvoordestraat 2
4835 CB Breda

©2021 - Steiner in essentie
Van Duijvenvoordestraat 2
4835 CB Breda
076-7850102