Derde voordracht landbouwcursus in samenvatting

Koolstof is de grote boetseerder. Zuurstof brengt het leven naar de vorm die de koolstof heeft opgebouwd. Stikstof verzorgt de gevoeligheid van dat leven. Zwavel bemiddelt bij deze processen. Waterstof, tenslotte, is de stof die alles weer tot chaos kan voeren, hetzij naar de kosmos toe, hetzij in het zaad.

In de derde voordracht van de landbouwcursus beschrijft Steiner het karakter en de werking van de belangrijkste stoffen in de landbouw: Koolstof, zuurstof, stikstof zwavel en waterstof. Met een beschrijving van de vlinderbloemigen illustreert hij hoe iedere plantensoort in het samenspel van aarde en kosmos een eigen kwaliteit en taak heeft.

De derde voordracht van de landbouwcursus is nu ook in samenvatting beschikbaar.