Doneren

Steinerinessentie steunt voor een belangrijk deel op inkomsten uit giften.

Wil je meehelpen het project Steiner in essentie mogelijk te maken? Bepaal dan de hoogte van je bijdrage en maak het bedrag over op
IBAN: NL65TRIO 0197733174
ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.

Vermeld je bij overboeking je naam en e-mail adres, dan word je op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Op de pagina steun dit project vind je voorbeelden van waar je geld aan besteed kan worden.