Geest Natuur Leven bijna afgerond

Het werk aan het prototype van Steiner in essentie is nu op een haar na afgerond.

De samenvatting (beknopt en uitgebreid) is klaar. Er zijn twee actuele, inspirerende voorbeelden gedocumenteerd van mensen die in de zin van deze voordracht aan het werk zijn gegaan. De essentie is geformuleerd. Een reeks citaten illustreren de pakkende betoogtrant van Rudolf Steiner.

Die ‘haar na’ bestaat uit twee onderdelen. De beschrijving van het werk van Jeroen Buve zullen we nog uitbreiden. Dan willen we de verschillende onderdelen gereed maken tot één samenhangende publicatie. Die komt ook in gedrukte vorm beschikbaar. Daarvoor zijn gulle financiële bijdragen hartelijk welkom: IBAN: NL65TRIO 0197733174 ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.