Lezen

De prototype-uitgave Geest Natuur Leven is nagenoeg voltooid.

Van Waarnemen en Denken is het eerste stuk beschikbaar.

Bij het artikel van Christine Gruwez over Het Boze is voor het eerst de essentie  als een handeling weergegeven.

Het deelproject is De Landbouwcursus is beschikbaar (Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag, GA 327).

van Theosofie is een reader met samenvatting en toelichtingen gemaakt en een vertaling naar acties.

Hieronder staat een overzicht van de geplande werken van Rudolf Steiner, met links naar de betreffende pagina’s, voor zover reeds beschikbaar.

 • Korte artikelen
 • Boeken
  • Waarnemen en Denken (GA 2)
  • Filosofie der Vrijheid (GA 4)
  • Theosofie (GA 9)
  • Wetenschap van de geheimen der ziel (GA 13)
  • Antroposofie in drie stappen (GA 25)
  • Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27)
  • ……

Het project begint met het maken van een prototype waarin de werkwijze verder ontwikkeld wordt. Het voorstel is om daarna te beginnen met de werken Waarnemen en Denken, Theosofie en Wereldeconomie. Zo komen direct drie aspecten van Steiners werk aan bod: wetenschap-filosofie, menskunde-geesteswetenschap en de werkzaamheid van antroposofie in een bepaald levensgebied. Het zijn tevens drie titels die helpen, elk op eigen manier, een levend werkelijkheidsgetrouw denken te ontwikkelen. Van Waarnemen en Denken en Wereldeconomie is bovendien op dit moment geen Nederlandse uitgave beschikbaar.

Bij een succesvol ontvouwen van het project kan de lijst uitgebreid worden, ook op verzoek.

Publicatie
Voor het onder de aandacht brengen van de publicaties van het project worden verschillende middelen tegelijkertijd gebruikt.

Website
Op de website komen de publicaties beschikbaar. Ook het “onderhanden werk” kan daar getoond worden. Dan kunnen liefhebbers meeschaven aan een treffende formulering en commentaar geven op de inhoud.

Nieuwsbrief
Een nieuwsbrief bindt de inhoudelijk belangstellenden en de donateurs. De nieuwsbrief kan zowel in digitale vorm als in gedrukte vorm verschijnen.

Uitgaven in druk
Bij voldoende belangstelling kan een publicatie ook in druk worden aangeboden. Met print on demand technieken kan dat al bij lage aantallen.

Lezingen, cursussen en werkgroepen per onderwerp
Elke uitgave brengt een specifiek onderwerp opnieuw in de belangstelling. Die belangstelling kan ondersteund worden door het aanbieden van lezingen, korte cursussen of werkgroepen aan specifieke doelgroepen binnen en buiten de antroposofische kringen.