Volg het werk op de voet

De beknopte weergave van Theosofie is klaar. De cursus over dit basiswerk van de antroposofie in Breda leverde een reeks als actie geformuleerde nieuwe hoofdstuktitels op. Het deelproject over De Landbouwcursus is nu klaar. De als actie verwoorde essentie staat als aanhef van elke voordracht vermeld. De cursus over deze voordrachtenreeks die Luc Ambagts samen met Maria…

Lees verder →

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, mei 2018 Het menselijk individu is de bron van alle moraliteit en het middelpunt van het aardse leven Rudolf Steiner, Filosofie der vrijheid Reader Theosofie Van het boek Theosofie is nu een reader beschikbaar waarin de inhoud van dat boek samengevat weergegeven wordt. De tekst is aangevuld met korte beschrijvingen…

Lees verder →

Theosofie als actie

Aan het slot van de cursus Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee? Hebben de deelnemers gewerkt aan de vraag: Schrijf een opdracht, als nieuwe titel voor elk hoofdstuk van het boek Theosofie. Idee achter deze oefening was om de inhoud van elk hoofdstuk als een actie weer te geven. Alle bijdragen samen maakten…

Lees verder →

Doneren

Steinerinessentie steunt voor een belangrijk deel op inkomsten uit giften. Wil je meehelpen het project Steiner in essentie mogelijk te maken? Bepaal dan de hoogte van je bijdrage en maak het bedrag over op IBAN: NL65TRIO 0197733174 ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’. Vermeld je bij overboeking je naam en…

Lees verder →

Reader Theosofie

Ten behoeve van de cursus “Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee?” is een reader samengesteld, met daarin een complete samenvatting van het boek Theosofie. Korte teksten, citaten en beschrijvingen van gebeurtenissen illustreren de inhoud van dit basiswerk van de antroposofie. Deze reader is nu ook online in te zien: reader theosofie Wil je…

Lees verder →

Samenvatting Theosofie afgerond

Vandaag is de samenvatting van het boek Theosofie afgerond. Van elk hoofdstuk is de tekst tot ongeveer een achtste deel van de oorspronkelijke omvang teruggebracht. Zoveel mogelijk zijn daarbij de oorspronkelijke bewoordingen gebruikt. Deze samenvatting zal de basis vormen voor een reader over het boek Theosofie, waarin citaten van anderen, actuele gebeurtenissen, korte impressies uit…

Lees verder →

Nieuwsbrief februari 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, februari 2018 Als we de natuurprocessen doorzien, kunnen we het leven in zijn normale en abnormale processen, werkelijk in de hand krijgen. Dat is eigenlijk pas echte wetenschap. Rudolf Steiner, Landbouwcursus zesde voordracht Cursus over het boek Theosofie Lichaam, ziel en geest. Deze eenvoudige drieslag vormt de basis voor een…

Lees verder →

Lichaam, ziel en geest, hoe werk ik daarmee?

Cursus over Theosofie Tussen Pasen en Pinksteren 2018 kun je meedoen aan een cursus over de inhoud van het boek Theosofie. Op vijf dinsdagavonden nemen we het hele boek door, met op de laatste, zesde, avond ruimte voor een overzicht over het geheel. We zullen ook aandacht besteden aan de persoonlijke consequenties die je uit…

Lees verder →

Landbouwcursus compleet

De samenvattingen van de acht voordrachten uit de landboucursus zijn nu allemaal beschikbaar. Ook is voor elke voordracht een eerste formulering van de actie gemaakt waartoe de voordracht ons aanzet. Voor de landbouwcursus als geheel zou die actieoproep kunnen zijn: (Be)oefen je begrip van het leven(de). Alle samenvattingen van de landbouwcursus voordrachten.

Lees verder →

Workshops en lezingen

Op basis van het werken aan dit project ontstaat een gevarieerd aanbod workshops en lezingen. Je kunt kiezen uit een van de al ontwikkelde en beproefde formats, of  contact opnemen voor een activiteit op maat. Een activiteit boeken Neem contact op via luc@steinerinessentie.nl of 076 7850102.

Lees verder →