Waarnemen en denken

Voor de conferentie “Evolving agriculture and food“, september 2018, werd een Engelse samenvatting gemaakt van Waarnemen en Denken (GA2). the-science-of-knowing Luc Ambagts leverde een bijdrage aan deze conferentie  in de vorm van een werkgroep en een mondelinge presentatie. Hieronder vindt u een beschrijving van zowel de presentatie als de werkgroep.  Presentatie. De kloof tussen wetenschappelijke…

Lees verder →

Landbouwcursus in Breda, Noordeloos en Driebergen

Landbouwcursus in Breda, Noordeloos, Driebergen Op drie plaatsen verzorgt Luc Ambagts komende winter, samen met een boer of tuinder een cursus over de biologisch-dynamische landbouw, aan de hand van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner. Deze cursus is zowel voor boeren en tuinders, als voor burgers interessant om te volgen. In de Landbouwcursus gaat Steiner ook…

Lees verder →

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, oktober 2018 Een werkelijk waarnemen van het wezen van de aarde betekent dat wij daarin overal een ontkiemend wezen zien. Rudolf Steiner, Kerngedachten van de antroposofie Landbouwcursus in Breda, Noordeloos, Driebergen Op drie plaatsen verzorg ik komende winter, samen met een boer of tuinder een cursus over de biologisch-dynamische landbouw,…

Lees verder →

Volg het werk op de voet

De beknopte weergave van Theosofie is klaar. De cursus over dit basiswerk van de antroposofie in Breda leverde een reeks als actie geformuleerde nieuwe hoofdstuktitels op. Het deelproject over De Landbouwcursus is nu klaar. De als actie verwoorde essentie staat als aanhef van elke voordracht vermeld. De cursus over deze voordrachtenreeks die Luc Ambagts samen met Maria…

Lees verder →

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, mei 2018 Het menselijk individu is de bron van alle moraliteit en het middelpunt van het aardse leven Rudolf Steiner, Filosofie der vrijheid Reader Theosofie Van het boek Theosofie is nu een reader beschikbaar waarin de inhoud van dat boek samengevat weergegeven wordt. De tekst is aangevuld met korte beschrijvingen…

Lees verder →

Theosofie als actie

Aan het slot van de cursus Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee? Hebben de deelnemers gewerkt aan de vraag: Schrijf een opdracht, als nieuwe titel voor elk hoofdstuk van het boek Theosofie. Idee achter deze oefening was om de inhoud van elk hoofdstuk als een actie weer te geven. Alle bijdragen samen maakten…

Lees verder →

Doneren

Steinerinessentie steunt voor een belangrijk deel op inkomsten uit giften. Wil je meehelpen het project Steiner in essentie mogelijk te maken? Bepaal dan de hoogte van je bijdrage en maak het bedrag over op IBAN: NL65TRIO 0197733174 ten name van L.H.E.M. Ambagts, onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’. Vermeld je bij overboeking je naam en…

Lees verder →

Reader Theosofie

Ten behoeve van de cursus “Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee?” is een reader samengesteld, met daarin een complete samenvatting van het boek Theosofie. Korte teksten, citaten en beschrijvingen van gebeurtenissen illustreren de inhoud van dit basiswerk van de antroposofie. Deze reader is nu ook online in te zien: reader theosofie Wil je…

Lees verder →

Samenvatting Theosofie afgerond

Vandaag is de samenvatting van het boek Theosofie afgerond. Van elk hoofdstuk is de tekst tot ongeveer een achtste deel van de oorspronkelijke omvang teruggebracht. Zoveel mogelijk zijn daarbij de oorspronkelijke bewoordingen gebruikt. Deze samenvatting zal de basis vormen voor een reader over het boek Theosofie, waarin citaten van anderen, actuele gebeurtenissen, korte impressies uit…

Lees verder →

Nieuwsbrief februari 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, februari 2018 Als we de natuurprocessen doorzien, kunnen we het leven in zijn normale en abnormale processen, werkelijk in de hand krijgen. Dat is eigenlijk pas echte wetenschap. Rudolf Steiner, Landbouwcursus zesde voordracht Cursus over het boek Theosofie Lichaam, ziel en geest. Deze eenvoudige drieslag vormt de basis voor een…

Lees verder →