Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuws van Steiner in Essentie, oktober 2018

Een werkelijk waarnemen van het wezen van de aarde betekent dat wij daarin overal een ontkiemend wezen zien.
Rudolf Steiner, Kerngedachten van de antroposofie

Landbouwcursus in Breda, Noordeloos, Driebergen
Op drie plaatsen verzorg ik komende winter, samen met een boer of tuinder een cursus over de biologisch-dynamische landbouw, aan de hand van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner. Deze cursus is zowel voor boeren en tuinders, als voor burgers interessant om te volgen. In de Landbouwcursus gaat Steiner ook uitgebreid in op de spirituele aspecten van de plantengroei en de voeding. Bovendien doet de BD-landbouw ook een appél op de persoonlijke ontwikkeling. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Kraabeekerhof Academie, waar je je ook kunt aanmelden.

Breda: vanaf 1 december op Boerderij Moervliet, i.s.m. Frans van Laer, boer, 6 zaterdagochtenden.  Informatie en aanmelden.

Noordeloos: vanaf 27 november op Kaasboerderij Noorderlicht, i.s.m Maria Inckmann van Gaalen, boerin en kaasmaakster, 8 dinsdagavonden. Informatie en aanmelden.

Driebergen: vanaf 21 november op Landgoed Kraaybeekerhof, i.s.m Jasper Sinnoo, tuinder, 6 woensdagmiddagen.  Informatie en aanmelden.

Science of Knowing
Van het boek Waarnemen en Denken (Grundliniën einer Erkenntnistheorie etc.) is nu een samenvatting beschikbaar. Deze samenvatting is in het engels gemaakt bij gelegenheid van de eerste internationale onderzoeksconferentie voor biologisch-dynamische landbouw in Dornach. De “Grundliniën” vormen het eerste zelfstandige boek dat Rudolf Steiner geschreven heeft. Hij geeft daarin een filosofische onderbouwing van zijn (en Goethes) eis dat elk levensgebied een eigen benadering van het wetenschappelijke onderzoek vraagt. Tegenwoordig onderzoekt de wetenschap de levende wereld met dezelfde methode van oorzaak en gevolg, als de materiële wereld. Dat is een van de hoofdoorzaken waardoor bijvoorbeeld landbouw en geneeskunde geen effectief antwoord hebben op de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en de toename van de zorgkosten.
In een beknopt schema is de kern van het boek weer te geven: het levende vraagt om ontwikkeling te leren zien en begrijpen. Wetenschap van spirituele zaken – en daar valt ook de psychologie en de geschiedenis onder – vraagt om een positieve gerichtheid op de activiteit van individuen.
Tijdens de onderzoeksconferentie heb ik daarover een presentatie kunnen geven.

Kijk voor de Engelse samenvatting op: steinerinessentie.nl/the-science-of-knowing/

Werken aan Driegeleding
Samen met Yvette de Vries gaf ik begin dit jaar een werkgroep over sociale driegeleding. We gingen daarbij uit van de publicaties van Christof Lindenau die er in slaagt sociale driegeleding dicht bij de persoonlijke ervaring te brengen en dicht bij de eigen activiteit. Yvette schreef een kort verslag van de werkgroep in het ledenblad van de BD-Vereniging. Binnenkort zitten we weer bij elkaar om te onderzoeken hoe we deze impuls verder kunnen brengen.

Schenkingen
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde werk aan “Economie, de wereld als één economie” (de Nationalökonomischer Kurs) heeft nog niet kunnen starten bij gebrek aan financiering daarvoor.

Steun dit project

Hartelijke groeten,

Luc Ambagts