Project

Werkwijze
Elke publicatie van het project presenteert een boek van Rudolf Steiner, of een voordrachtenreeks. Daarbij komen zeven manieren van presenteren in aanmerking:
1. Korte beschrijving hoe het werk tot stand is gekomen
2. Voorbeelden waartoe het boek geleid heeft, of waartoe het zou kunnen leiden, toegespitst op de beroepsmatige toepassing van het beschrevene
3. Beknopte karakterisering van de inhoud

Vervolgens per hoofdstuk of voordracht
4. De essentie
5. Beknopte samenvatting
6. Weergave van de inhoud
7. Citaten

Vanzelfsprekend vraagt elk boek om een eigen beoordeling hoe deze verschillende elementen het beste gepresenteerd kunnen worden in volgorde en samenhang.
Voor elke titel wordt samenwerking gezocht met een instituut, of een groep mensen waarvoor de publicatie speciaal belang heeft. Uit die samenwerking volgt het co-auteurschap van een of meerdere personen. De samenwerking kan ook het financiƫle draagvlak van het project versterken.

Als prototype van de werkwijze is de voordracht Geesteswetenschap en Natuurwetenschap (Karlsruhe, 1 maart 1913) uitgewerkt. Deze publicatie vervult een rol bij de werving van belangstellenden voor het project.