Financiering en planning

Voor de financiering van het project Steiner in essentie is voor de eerste drie publicaties een kostenraming gemaakt:

Productie Prototype 600
Publiciteit/opbouw netwerk 1.500
Productie drie publicaties à 5.000 15.000
Materialen 500

De kosten betreffen het redactionele werk, kosten om het netwerk van belangstellenden op te bouwen en te onderhouden, honoraria voor (co-)auteurs en budget voor bijkomend materiaal (boeken, kantoorartikelen, website, digitale nieuwsbrief).

Wil je het project ondersteunen met een financiële bijdrage? Kijk dan op Steun dit project.

Het project krijgt substantie als de eerste drie titels beschikbaar komen. Op basis daarvan kan het project doorgroeien naar een brede kring geïnteresseerden, die de verdere financiering draagt. De verwachting is dat bij het beschikbaar komen van de financiering deze eerste fase in een jaar tijd afgerond kan worden.


Op termijn zijn er verschillende bronnen om aan inkomsten te komen die het project langere tijd kunnen dragen.

 • Abonnees
  Mensen die geïnteresseerd zijn in de publicaties die het project oplevert zullen het ook financieel willen ondersteunen, met kleine of grote bedragen.
 • Donateurs
  Mensen die er de waarde van inzien dat het oorspronkelijke werk van Rudolf Steiner op een eigentijdse manier toegankelijk is en onder de aandacht wordt gebracht zullen het project financieel willen ondersteunen.
 • Subsidies
  Instellingen die actief zijn op antroposofisch gebied zullen de start van dit project mogelijk willen maken, of specifieke titels willen adopteren.
 • Afgeleide inkomsten
  De verkoop van gedrukte publicaties (boeken en nieuwsbrieven) kan door een zekere marge inkomsten opleveren. Ook honoraria voor lezingen, cursussen en werkgroepen vormen een mogelijke bron van inkomsten.