Tweede voordracht landbouwcursus gepubliceerd

Een landbouwbedrijf verwerkelijkt zijn ware aard het beste als het kan worden opgevat als een soort individualiteit. Het zou mogelijk moeten zijn om alles wat voor de productie nodig is, binnen het eigen landbouwbedrijf te hebben. Alles wat in een bedrijf van buitenaf moet worden aangevoerd aan bemestingsmiddelen en dergelijke, dat zou als een geneesmiddel moeten worden beschouwd. We moeten een begrip krijgen van het noodzakelijke gesloten karakter van een landbouwbedrijf, willen we de dingen reƫel kunnen inrichten.

In de tweede voordracht van de landbouwcursus introduceert Rudolf Steiner het begrip bedrijfsindividualiteit. Uitdrukkelijk kiest hij het woord individualiteit. Dat reikt verder dan te spreken over bedrijfsorganisme. Het begrip individualiteit wijst erop dat het bedrijf zelf ook een richting, een wil heeft, los van wat je als boer met het bedrijf wilt doen.

De tweede voordracht van de landbouwcursus is nu ook in samenvatting beschikbaar.