Volg het werk op de voet

De beknopte weergave van Theosofie is klaar. De cursus over dit basiswerk van de antroposofie in Breda leverde een reeks als actie geformuleerde nieuwe hoofdstuktitels op.

Het deelproject over De Landbouwcursus is nu klaar. De als actie verwoorde essentie staat als aanhef van elke voordracht vermeld. De cursus over deze voordrachtenreeks die Luc Ambagts samen met Maria Inckmann-van Gaalen hield werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Het prototype Geest Natuur Leven is vrijwel klaar. We zoeken iemand die deze voordracht en de bewerking daarvan in een passende vormgeving kan zetten om deze in druk te laten verschijnen. Wie dat tegen een (geringe) vergoeding wil doen kan zich melden via luc@steinerinessentie.nl!