Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.Antroposofie leren kennen en toepassen

"Intuïtie is hetzelfde als liefde." Met deze zin vat Friedwart Husemann de antroposofie samen. Antroposofie als het werk, het gedachtengoed en de initiatieven van Rudolf Steiner.

Antroposofie bewijst zich als inspirator voor de meest uiteenlopende levensgebieden, van landbouw tot opvoeding, van kunst tot politiek. Om die inspiratie toegankelijk te maken dient het project "Steiner in Essentie". Hoe zou je het vinden om de belangrijkste boeken van Rudolf Steiner als korte samenvatting te kunnen lezen, met daarbij voorbeelden van praktische toepassingen?

Dat is wat dit project mogelijk wil maken. Steiner in essentie publiceert samenvattingen van boeken en voordrachten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie: met voorbeelden uit de praktijk én suggesties om inzichten uit de antroposofie in je eigen werk toe te passen.

Antroposofie als actie

De essentie van steinerinessentie is om gedachten en opvattingen uit de antroposofie als een ‘mogelijkheid tot handelen’ weer te geven. Deze werkwijze – om de essentie van een betoog als actie weer te geven en dus niet als een gedachte – is voor het eerst ontwikkeld aan de hand van het artikel “Het Boze”, van Christine Gruwez. Het essentiële benaderen vanuit de handeling is gebaseerd op het werk van de Academie voor Ervarend Leren.

Publicaties uit de Antroposofie

De landbouwcursus (GA 327) is het eerste deelproject waarin alle aspecten van steinerinessentie aan bod komen:

  • Toelichting op de voordracht en de omstandigheden waaronder die gehouden werd;
  • De essentie als handeling weergegeven;
  • Beknopte weergave van de inhoud;
  • Voorbeelden waartoe de voordracht geleid heeft, of waartoe die zou kunnen leiden.

Theosofie (GA9), een van de eerste basiswerken van de antroposofie, is als samenvatting beschikbaar, met korte teksten daarbij als toelichting of illustratie. Ook hier is voor elk hoofdstuk een actie geformuleerd.

Van Waarnemen en Denken (Grundlinien, GA2) is nu een samenvatting beschikbaar in het Nederlands én in het Engels: The Science of Knowing.

Van Grenzen van de natuurwetenschap (GA 322) is een eerste concept beschikbaar.

Aan Michaël en de mens wordt nu gewerkt.

Geest natuur leven - de voordracht die Rudolf Steiner in Karlsruhe hield op 1 maart 1913 - diende als prototype voor het project.

Kijk bij Publicaties voor een overzicht van de al bewerkte én de geplande uitgaven.

Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar kun je de vorderingen en de ontdekkingen van dit project volgen via de nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen, geef dan hieronder je naam en e-mail adres op.

 

Met dank aan Suzanne van Wezel.

Voor wie niet kan wachten

Friedwart Husemann schreef het boek: Rudolf Steiners Schriften in 50 kurzen Porträts. Rudolf Steiner's geschriften en een selectie van zijn essays worden hier gepresenteerd in 50 korte portretten. Zelfs kenners van de antroposofie zullen in dit boek iets nieuws leren: 'De filosofie van de vrijheid' als constitutief element van de hele antroposofie, 'Haeckel en zijn tegenstanders' als knooppunt van Rudolf Steiner's ontwikkeling. Met veel verwijzingen naar de huidige stand van het onderzoek en de hedendaagse geschiedenis laat het boek zien dat antroposofie actueler is dan ooit.

Contact

Steiner in Essentie
Luc Ambagts
Van Duijvenvoordestraat 2
4835 CB Breda


Steinerinessentie als project

Het project Steinerinessentie is belangrijk want:

Het is nieuw

“Het werk van Rudolf Steiner is zo ongelooflijk nieuw. We staan nog helemaal aan het begin.” Dit zei Steffen Schneider, de bedrijfs-leider van Hawthorne Valley Farm (New York) tijdens een werkgroep in Dornach. Ik kon dat beamen. De visie om vanuit individualiteit naar een (agrarisch) bedrijf te kijken, het concept van de persoonlijke moraliteit uit de Filosofie der Vrijheid, het besef dat in een wereldeconomie iedereen van iedereen afhankelijk is; het zijn voorbeelden van vernieuwingen die Steiner ingezet heeft en die nog steeds als vernieuwend kunnen gelden.

Het is handig

Een collega van me, die al vele jaren in antroposofisch onderzoek en onderwijs werkzaam is, onthulde me onlangs dat ze “… nog nooit een letter van hem gelezen heeft.” Dat is jammer want ze zet zichzelf daarmee op achterstand. Steiner heeft zijn denkbeelden vaak heel praktisch uitgewerkt en een logisch te volgen onderbouwing gegeven.

Het is een waagstuk

Steiners geschreven werken en zijn voordrachten zouden moeilijk te lezen zijn. Dat bezwaar is haast onontkoombaar, omdat zijn streven naar culturele vernieuwing een strikt denken, in overeenstemming met de werkelijkheid, aan de basis stelt. Wie niet heel precies wil meedenken haakt af. Zijn boeken en voordrachten hebben ‘expres’ een doorwrochte stijl. Een intellectuele samenvatting van het werk loopt zeker het gevaar de essentie te missen, het kind met het badwater weg te gooien. De keerzijde van het “moeilijke” van Steiner is een ongeëvenaarde precisie in de formuleringen en een groot kunstenaarschap in de didactiek om radicaal nieuwe ideeën neer te zetten.

Het is een oplossing

Het is nooit de bedoeling geweest dat de ideeën alleen maar ideeën zouden blijven. Antroposofie is een oproep aan het werk te gaan. Juist die oproep kan als essentie uit de teksten te voorschijn gehaald worden. Dat is een oplossing voor antroposofen die nooit een letter van Steiner lezen en voor anderen die vanuit hun vak interesse hebben in een bepaald aspect van de antroposofie.