Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doenContact

Luc Ambagts

Luc Ambagts (1957) verzorgt lezingen, cursussen en workshops. Hij is de redacteur van Steiner in essentie en van Motief het tijdschrift van de Antroposofische Vereniging. Ook voor anderen schrijft hij teksten.

Luc studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam (UvA) en landbouw in Kerk-Avezaath (Warmonderhof). Hij werkte ruim zeven jaar op de Vrije School in Zutphen, als docent en in de schoolorganisatie. Daarna was hij betrokken bij verschillende landbouw- en onderwijsprojecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij is een ervaren workshopleider en coach voor mensen in hun leven en werk. Zijn antroposofische inspiratie weet hij naar concrete initiatieven te vertalen.

Inspiratie

Luc AmbagtsBij een vraagstuk een antwoord vinden dat zo dicht mogelijk bij je eigen leef- en werksituatie komt. Zó dat het recht doet aan anderen die bij dat vraagstuk betrokken zijn. Dit basismotief voor concreet zijn én effectief pas ik graag toe in het gesprek met jou.

Methodisch komt dat streven direct tot uiting in het werken met de handelingsimpuls. Een concept waarin je met werkwoorden en een beroepsbeeld de activiteit van de ander karakteriseert. Daaruit vind je inspiratie om met je eigen acties aan te sluiten op het handelen van die ander.

Wil je onderzoeken wat deze aanpak voor jou of voor je werk kan betekenen, neem dan contact op.

Luc werkte onder andere voor: Antroposofische Vereniging in Nederland, Warmonderhof, BD-Vereniging, Landbouwsectie Dornach, Kraaybeekerhof, Vrije School Zutphen, Vereniging Vrije Opvoedkunst, Vereniging van Vrijescholen, Uitgeverij Christofoor, Steinervertalingen en voor particulieren.

"Wat kan jij goed lezen, zeg! En nadenken!" (R.T.)

Publicaties

  • Schetsboek, een korte collage van columnachtige gedichten en poëtische columns.
  • Werken aan vitaliteit is een nieuw boek over de biologisch-dynamische preparaten, samengesteld door Luc Ambagts.
  • Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee? Een samenvatting van het boek Theosofie, met aanvullende teksten als toelichting en voorbeeld.
  • Waarnemen en denken. Een samenvatting van Grundliniën einer Erkentnistheorie. (Zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.)
  • Geest-natuur-leven, het prototype van het project Steiner in Essentie
  • Bedrijfsindividualiteit in Beweging (i.s.m Albert de Vries en Isabel Duinisveld), een collage van impressies van twintig boeren bedrijven, met korte teksten over bedrijfsindividualiteit in de biologisch-dynamische landbouw.
  • Diverse artikelen en columns.