Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


Antroposofie

Publicaties

Samenvattingen van boeken en voordrachten van Rudolf Steiner. Een overzicht van de publicaties van Steinerinessentie uit de antroposofie.

Werken en voordrachten

Korte artikelen

In voorbereiding

Gepland

  • Filosofie der Vrijheid (GA 4)
  • Antroposofie in drie stappen (GA 25)
  • Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27)
  • Antroposofie een nieuwe benadering (GA 234)
  • Algemene menskunde als basis voor de pedagogie (GA 293)