Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doenPublicatiesTheosofie

Theosofie als actie

Aan het slot van de cursus Lichaam, ziel en geest. Hoe werk ik daarmee? Hebben de deelnemers gewerkt aan de vraag: Schrijf een opdracht, als nieuwe titel voor elk hoofdstuk van het boek Theosofie. Idee achter deze oefening was om de inhoud van elk hoofdstuk als een actie weer te geven.

Alle bijdragen samen maakten nog eens zichtbaar dat het boek Theosofie als een spiegeling gecomponeerd is: In het midden staat het hoofdstuk over Karma en reïncarnatie. Dat gaat over de innigste verbinding die je zelf als mens met de wereld hebt. De hoofdstukken daarvoor en daarna hebben elk als thema hoe die mens en wereld opgebouwd zijn; waaruit ze bestaan (‘het wezen van de mens’ en ‘de drie werelden’). En zowel het Voorwoord met de Inleiding, als het laatste hoofdstuk (De weg tot inzicht) gaan over de manier waarop je tot kennis kunt komen (van jezelf en van de wereld).

In het gesprek over de gevonden acties ontstond een nieuwe titel voor het boek Theosofie als geheel: Neem je eigen leven ter hand!

Hieronder staan per hoofdstuk verschillende opdrachten zoals ze door de cursisten zijn verwoord.

Voorwoord en inleiding

Lees het toch maar.
Open je!
Neem het gevoel voor de waarheid serieus.
Gebruik je ervaring en gezond verstand om ook de bovenzinnelijke wereld te begrijpen.
Wees er op gericht het ware wezen te leren kennen.
Durf onbevangen logisch na te denken en op je gezond waarheidsgevoel af te gaan als je wilt nadenken over de mens.
Denk na over mijn denken.
Benoem wat menselijk is.
Kennis van en weten hoe de mens “in elkaar zit”.
Theosofie
Neem je eigen leven in de hand.

Het wezen van de mens

Inzicht krijgen, ontwikkelen in eigen ervaringen.
Verbind je met het hogere zelf.
Beleef jezelf als lichaam, ziel en geest.
Volg je aandacht.
Breng kleur aan je leven.
Leer de gehele mens kennen door deze vanuit de verdeling lichaam, ziel en geest onder te verdelen in verschillende bestanddelen.
Ontwikkel een levendig verlangen naar het ware en het goede. (stop met alles op jezelf te betrekken).
Beoordeel je eigen werk.
Ga verder dan het fysieke, word gewaar.
Wordt je gewaar van wat er in jou leeft.

Reïncarnatie en levenslot

Creëer nieuwe mogelijkheden.
Probeer mijn gedachtegang te volgen.
Ga je verdiepen in je biografie, gebruik je denkkracht.
Wees je eigen wijzer.
Ga op zoek naar de rode draad in jouw leven.
Leef alsof dit je belangrijkste leven is.
Heb vertrouwen.
Toon de logica van reïncarnatie en karma aan.
Leren, weten hoe iets werkt en daarmee oefenen.

De drie werelden

Dank de wezens die je leiden en steunen.
Laat de ideeën tot je komen en voer ze uit.
Beleef de wereld met je lichaam, ziel en geest, maar laat na je dood los, wat je niet meer nodig hebt.
Wordt waarnemer van je zieleroerselen.
Laat je fysieke genot eens los.
Maak een overzichtelijke schets hoe de zielewereld, het geestenrijk en de fysieke wereld in samenhang met elkaar eruit zien.
Ik ben hier om te leren, laat los die gehechtheid!
Inzichten eigen maken, je eigen ervaringen toetsen.

Het pad van kennis

Studeer!
Gebruik je kennis voor het pad van de aarde.
Wees onbevangen en onbevooroordeeld, steeds weer opnieuw.
Krijg de regie over je leven.
Accepteer de werkelijkheid waarin je jezelf geplaatst hebt.
Ontdek jezelf en het licht dat je in je draagt.
Stel mijn oordeel over anderen uit.
Zorg dat je morele ontwikkeling voldoende ver voorloopt op je geestelijke ontwikkeling.
Leer de stappen kennen om te komen tot inzicht in de geestelijke wereld.
Leven in het nu; voorbereiden op de toekomst (na de overgang in de andere wereld).

(Met dank aan de enthousiaste cursisten.)