Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


Antroposofie leren kennen en toepassenPublicaties

Waarnemen en denken

Hier vind je een samenvatting van het boek Waarnemen en denken. Het is het eerste kennistheoretische werk van Rudolf Steiner (Grundlinien, GA2). Het boek neemt als uitgangspunt het onbevangen waarnemen. Het gaat over de centrale rol van het denken waarmee we elk begrip creëren als ideële tegenpool van de fysieke waarneming.

Rudolf Steiner schreef dit boek terwijl hij werkte aan de uitgave van de natuurwetenschappelijke geschriften van Goethe. In 1924 gaf hij het boek opnieuw uit. Hij schreef toen: “...[dit boek] is voor mij ook de kennistheoretische basis en rechtvaardiging voor alles wat ik later gezegd heb en gepubliceerd.” De gedachtegang in dit boek werkte hij verder uit in zijn proefschrift Waarheid en Wetenschap en in zijn boek Filosofie der Vrijheid.

Waarnemen en denken is als boek verkrijgbaar via je boekhandel, of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Pentagon.

Beknopte karakterisering van Waarnemen en denken

Hoe komt de mens tot kennis? Hoe komt een wetenschappelijk oordeel tot stand. Een onderzoek van deze vragen laat zien dat het denken in de ervaringswereld van de mens én in de werkelijkheid een autonome positie inneemt. Met het denken realiseert de mens een begrip van een zaak dat onomstotelijk bij die zaak hoort en er een eenheid mee is. Het begrip, het wezen van een zaak, is de ideële tegenpool van de fysieke verschijning van die zaak. Zowel het waarnemen als het denken zijn activiteiten van de mens waarmee hij samen de volledige werkelijkheid kan omvatten.

Voor het omvatten van de werkelijkheid dient de wetenschappelijke methode van onderzoek in overeenstemming te zijn met het te onderzoeken gebied. Het leren kennen van de anorganische natuur gaat uit van de causaliteit. Voor de levende natuur is het type maatgevend. De uiterlijke verschijning - van plat of dier - is daar uitdrukking van. De geesteswetenschappen hebben het begrip van de individualiteit op zich als uitgangspunt.

Samenvatting Waarnemen en denken

De samenvatting van Waarnemen en denken is op een aparte pagina beschikbaar. Ook een Engelse samenvatting is beschikbaar onder de titel: The Science of Knowing.