Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


Antroposofie leren kennen en toepassenPublicaties

Wereldeconomie

Onbetaalbare huizen en landbouwgrond, een groeiende kloof tussen arm en rijk, Weeffouten in het economisch systeem zijn oorzaak van maatschappelijke ontwrichting. In de voordrachtenreeks Wereldeconomie reikt Rudolf Steiner een alternatief aan.

Vraag en aanbod

De wet van vraag en aanbod, wie kent hem niet: Bij een toenemende vraag naar cacao (of verminderd aanbod) stijgt de prijs. Bij een dalende vraag (of een toenemend aanbod) daalt de prijs. Logisch tot en met. En toch voelt iedereen op zijn klompen aan dat de prijs van je reepje chocola in de supermarkt niet alleen op deze manier tot stand komt……

In zijn voordrachtenreeks over wereldeconomie (GA340) laat Rudolf Steiner zien dat de wet van vraag en aanbod alleen klopt vanuit het perspectief van de handel. Zowel vanuit de producenten, als vanuit de consumenten is er een andere wetmatigheid van belang.

Dit is een van de voorbeelden waarin Rudolf Steiner vanuit het abstracte denken over economie weer aansluiting weet te vinden bij de concrete werkelijkheid. Daarom is de inhoud van deze voordrachtenreeks van zo’n groot belang. Immers, een samenleving die alleen de wetmatigheid van de handel benadrukt, die zal ook een onevenredig groot deel van de invloed in de samenleving naar die handel laten gaan.

Steiners boeken en voordrachten hebben een doorwrochte stijl. Bovendien beslaan de voordrachten over wereldeconomie – met de werkbesprekingen samen – meer dan 300 pagina’s. Het werk is daardoor niet makkelijk toegankelijk. Daardoor blijven we verstoken van baanbrekende ideeën die ons denken en doen op economisch gebied drastisch kunnen veranderen.

Het is nooit de bedoeling geweest dat de ideeën die in de economische voordrachten uiteengezet worden, alleen maar ideeën zouden blijven. Het is een oproep aan het werk te gaan. Juist die oproep kan als essentie uit de teksten te voorschijn gehaald worden. Zo zal een kleinere publicatie over deze basisideeën zeker in een behoefte voorzien.

Binnen het project Steinerinessentie willen we graag met het bewerken van de voordrachtenreeks over wereldeconomie aan de gang. Daarvoor zoeken we mensen die het werk financieel mogelijk willen maken. Dat is hier onze vraag en aanbod:

Er is vraag naar:

... mensen die dit werk belangrijk vinden en het daarom inhoudelijk of financieel willen ondersteunen

Er is een aanbod:

We maken een publicatie waarin de inhoud van de voordrachten over wereldeconomie beknopt en begrijpelijk weergegeven worden, aangevuld met voorbeelden en ideeën over hoe deze inzichten in de praktijk toegepast worden.

Wil je daaraan bijdragen met een eenmalige of periodieke donatie? Bij voorbaat hartlijke dank,

Luc Ambagts