Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen

Workshops, lezingen, trainingen

Als verdieping, of als kennismaking met de antroposofie.
Voor professionals in de werkgebieden, voor opleidingen, voor belangstellenden.

  • Het wereldbeeld en het mensbeeld uit de antroposofie kent veel mogelijkheden om werkmethodes, omgangsvormen, organisatieprincipes, vakinhouden te verdiepen. Vanuit de antroposofie zijn methodes te ontwikkelen die in specifieke beroepssituaties houvast bieden, of richting geven.
  • Bij professionals in een van de traditionele werkgebieden van de antroposofie, zoals het onderwijs, de landbouw, de zorg, of de kunsten kan behoefte ontstaan een bepaald thema uit de antroposofie inhoudelijk door te werken.
  • Het spanningsveld van je persoonlijk leven en werk stelt vragen die de verbinding van je eigen biografie met de situatie waarmee je geconfronteerd wordt in een ander licht stellen. Ook daar kunnen inzichten uit de antroposofie verhelderend werken en nieuwe mogelijkheden in beeld brengen.

Neem voor een activiteit op maat - persoonlijk, in een team of groep - contact op met Luc Ambagts via
luc[at]steinerinessentie.nl
06 48017828
of gebruik het formulier hieronder.