Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


Antroposofie

Steinerinessentie is jouw steun waard!

Steinerinessentie vordert naarmate ik er tijd voor vrij kan maken. Dat is vooral een financiële zaak. Het liefst wil ik van dit werk mijn hoofdbezigheid maken. Dat kan dank zij de financiële ondersteuning van mensen die me in staat stellen aan volgende publicaties te werken.
Wil je daaraan meehelpen? Doe dan een gift! 

Noto bene: over een schenking tot €2244 hoef ik als ontvanger geen inkomsten-belasting te betalen. Tot zo'n bedrag komt jouw bijdrage dus geheel ten goede aan het project. Kleine bijdragen zijn ook welkom!

Luc Ambagts

Geven

Gebruik voor een eenmalige gift het bankrekeningnummer:
IBAN: NL65TRIO 0197733174
ten name van L.H.E.M. Ambagts
onder vermelding van ‘Steiner in Essentie’.
Vermeld je bij overboeking je naam en e-mail adres, dan word je - via de nieuwsbrief - op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens alle gebruikers van deze website!