Steiner in essentie

Antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen.


Antroposofie leren kennen en toepassenPublicaties

Landbouwcursus

De landbouwcursus vormt de basis én het begin van de biologisch-dynamische landbouw. Rond Pinksteren 1924 hield Rudolf Steiner acht voordrachten over landbouw, voor een publiek van meer dan honderd boeren, eurithmisten en landgoedeigenaren. Rudolf Steiner kon spreken voor een publiek dat vertrouwd was met de basisbegrippen en basiswerken uit de antroposofie. Zijn benadering van de landbouw - als iets dat met alle aspecten van het mens-zijn verbonden is - verraste de deelnemers. Hij maakte begrijpbaar waarom wortels en lijnzaad goed zijn voor kalveren, hoe je met preparaten de werking van de bemesting kunt versterken en hoe een landbouwbedrijf het beste gedijt wanneer het functioneert als een gesloten systeem waarin "eigenlijk alles wat op het bedrijf nodig is ook van het bedrijf zelf komt".

Zijn benadering is volstrekt tegengesteld aan wat we gewend zijn. Praten over koolstof bijvoorbeeld als “de grote boetseerder” is ongebruikelijk. De opvatting dat materie opgebouwd is uit atomen, protonen, neutronen en elektronen, is diep in ons verankerd. Dat zit het werken met levende beelden vaak in de weg. En juist het werken in de landbouw vraagt om bij alles uit te gaan van het leven. Daar is deze reeks voordrachten een aansporing toe.

De rode draad in de landbouwcursus is de aansporing om alles in de juiste hoedanigheid te zien én in zijn samenhang met de hele omgeving. Om te zien wat de rucola vraagt, die daar wat geel staat te kiemen. En dat je dan kan besluiten om de grond daaromheen los te schoffelen, omdat je ziet dat die dichtgeslagen is door de regen. Of om je af te vragen wat het paard wil, dat steeds na binnenkomst in de stal zijn hals aan het hek begint te schuren. Hoe kan ik daarbij aansluiten? Hoe spreekt dat wat ik tegenover me heb zich uit? En wat vraagt dat van mij om te doen?

De cursussen over deze bron van de biologisch-dynamische landbouw maakten deze uitwerking van de Landbouwcursus mogelijk.

De complete landbouwcursus is in Nederlandse vertaling verkrijgbaar via steinervertalingen.nl onder de titel Vruchtbare Landbouw.

De Essentie

Van elke van de acht voordrachten is de essentie als een activiteit weergegeven. Daaruit volgen de volgende opdrachten:

  1. Weet je deel van een groter geheel
  2. Neem de mens als uitgangspunt
  3. Vorm begrippen in activiteiten
  4. Bemest vanuit het levende
  5. Wees een alchemistisch kunstenaar
  6. Voer tot een eind wat onbruikbaar is
  7. Creëer een levendige veelzijdige samenhang
  8. Werk vanuit een beeldend begrijpen van stof en kracht

Toepassingen

Bij de BD-Verenging verscheen onder redactie van Luc Ambagts een speciale uitgave van het ledenblad over ervaringen met de Landbouwcursus. Interviews met boeren, beschrijvingen van bedrijven, beschouwing over voeding, etc worden afgewisseld met korte citaten uit de landbouwcursus.

Samenvattingen